Сборникът има за цел да събере важни и полезни знания за създаване на сайтове.